מספרי טלפון של ארגוני בריאות

כללית שירותי בריאות
2700*

לאומית שירותי בריאות
507*

מכבי שירותי בריאות
3555*

מאוחדת שירותי בריאות

3833*

מספרי טלפון של מוסדות בטחון

משטרה
100

מגן דוד אדום
101

כיבוי אש והצלה
102


מוקד עירוני
106