מספרי טלפון חברת
פרטנר תקשורת

מוקד שירות לקוחות
5474*

מוקד מכירות
2300*

מוקד פיננסי
2114*

מוקד עיסקי

555*