Fitness

רוצה לפתח
עוצמה פנימית אמיתית?

ככה עושים את זה;

עוד משהו

בשביל שיהיה לנו קל יותר לעמוד
בכל הדרישות שלנו מעצמנו לאורך התהליך של פיתוח עוצמה פנימית,
חשוב שתמיד נחזיק בראש את העובדה שאנחנו עושים את זה למען חיים שקטים ונעימים יותר מכל הבחינות האפשריות, ובעיקר למען השקט הנפשי שלנו.
כן, אדם בעל עוצמה פנימית יכול להתמודד עם אתגרים ביתר קלות ובעיקר לעמוד בכל מה שהחיים יכולים להביא עליו.

שלב שני

לאחר שלמדנו לקבל ולהבין את כל
העובדות כפי שהן, ניתן לגשת למלאכת הפיתוח המבורכת.
בשלב זה, אנו נציב לעצמנו יעדים ומטרות אשר בודאות ידרשו קיבה חזקה וסובלנות מלאה לכל דבר שיגיע.
לדוגמא:
אדם שעובד בשירות לקוחות ורוצה
להתקדם בתפקיד שלו בעבודה,
בהכרח יאלץ לעבור את החלק של
הוכחה עצמית, דבר שבודאות ידרוש
ממנו סיבולת גבוה ורצון חזק יותר
מאשר הקשיים שיגיעו בתהליך.
ולבסוף, עקרון הפעולה בהתאם.

שלב ראשון

השלב הראשון בפיתוח עוצמה
פנימית אמיתית הוא קודם כל ללמוד
להבין ולקבל את העובדה שהחיים הם לא בית מלון, אף אחד לא בא להציל
אף אחד, בשום שלב נתון.
לכן, אדם חייב לדעת לדאוג לעצמו.
הדרך הכי יעילה להגעה לתובנה
והקבלה הזו היא עשיית השוואה
תקינה בין מצבים שונים בחיים
וביצוע פעולות בהתאם.
כיצד זה היה כשסמכנו על העזרה
של גורמי צד ג', ואיך זה היה
כאשר לקחנו בידינו את המושכות?
המוטיבציה לרב, תגיע כבר מעצמה.

התפתחות אישית

עולם כלכלי

Food and Drink

טעם הבריאות